Bruger-pårørendesamarbejde

Aktivitetshuset Gimle lægger vægt på, at den enkelte borger har størst mulig indflydelse på eget liv. Dette sker via løbende samtaler med den enkelte borger.

Det prioriteres højt, at der er et velfungerende samarbejde med pårørende. Pårørende er altid velkomne i Aktivitetshuset Gimle. I løbet af året afholdes der arrangementer, som pårørende inviteres til.

Gimle har et bruger- pårørenderåd sammen med kommunens andet aktivitetshus Skriversvej. Rådets medlemmer er afdelingsleder, medarbejderrepræsentant og så vidt muligt repræsentation fra bruger og/eller pårørende fra hvert aktivitetshus.

Sidst opdateret: 09.12.2014