Mimers brønd

Ordet 'Mimers brønd' er fra den nordiske mytologi, og kan tolkes som visdom. Det er viljen og lysten til at lære.

Vi er et 2 årigt lærings- og udviklings tilbud for udviklingshæmmede mellem 16 og 18 år.

Via specialpædagogisk indsats støttes de unge i at forstå og udvikle sig i den verden, man som udviklingshæmmet skal forholde sig til.

Målet er, at sikre så god og kvalitativ overgang fra barne- til voksenliv, og bibringe den unge færdigheder til at mestre ungdomslivet, med fokus på den unges ressourcer frem for begrænsninger.

Læringsindholdet kan eksempelvis være temaer såsom:

  • Bolig - viden om fremtidige bomuligheder
  • Venner/kærester - hvad vil det sige at have venner/kæreste
  • Ungeliv - pubertet
  • Kommunikation - færdigheder indenfor det digitale univers, velfærdsteknologiske løsninger
  • Økonomi - lære pengeforståelse
  • Fritidsliv/friluftsliv - introduktion til et aktivt fritidsliv, bevægelse
  • Voksenliv - krav når man bliver myndig, arbejde med selv- og medbestemmelse

Undervisningen tilrettelægges under hensyntagen til den enkelte og dennes ressourcer, hvor vi sammen udvikler gennem læring. Mulighed for læring foregår i et beskyttet miljø.

Undervisningen vil være delt op i læringsmoduler fordelt over hele dagen, med indlagte pauseaktiviteter. Undervisningen foregår både i grupper og individuelt.

Det er specialpædagogisk personale der er tilknyttet tilbuddet.

Åbningstid:

Mandag - torsdag kl. 8.30-14.00

Fredag kl. 8.30-12.00

Der er lukket i ferierne og på helligdage, men vi har et klub- og pasningstilbud, som man kan være en del af morgen og eftermiddag. Dog er klubben lukket på helligdage og to uger om sommeren.

Visitation:

For at man kan komme i betragtning til læringstilbuddet, skal det vurderes om man er i målgruppen. Dette sker ved at rette henvendelse til en Uddannelsesvejleder i Jobcentret.

Du kan læse mere om Uddannelsesvejledningen her.

Tilbuddet er som udgangspunkt med start i skoleåret 2020/2021.

 

 

 

 

Sidst opdateret: 07.11.2019