Rundt om tilbuddet

Aktivitetshuset Gimle er et aktivitets- og samværstilbud under Servicelovens §104 med fokus på sundhed, bevægelse og trivsel.

Aktivitetstilbuddet ligger i Bjerringbro, i Viborg kommunes andenstørste by, i smukke naturlige omgivelser langs Gudenåen, samt tæt på skov.

Aktivitetshuset Gimle er normeret til 30 borgere med forskellige fysiske og psykiske funktionsnedsættelser. På Aktivitetstilbuddet vægter vi et tæt samarbejde med pårørende, botilbud og bostøtte, for at skabe en så meningsfuld og sammenhængende hverdag for borgeren, som muligt.

Vi arbejder ud fra Viborg Kommunes Socialpolitik - Livet er dit ” Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab. Ligeledes arbejder vi også ud fra KRAP (kognitiv, ressourcefokuseret anerkendende pædagogik). Et vigtigt element i KRAP er at sætte et positivt og anerkendende fokus på borgernes ressourcer. Læs mere om KRAP via http://www.krap.biz/ 

Vi har fokus på nytænkning og hvad der rør sig, men også på vigtigheden af at bevare faste kendte traditioner. Pt. er vi med i projekt HandiLeg, for mennesker med udviklingshæmning. Dette er et toårigt projekt, som Gerlev Center for Leg & Bevægelse står bag og det har til formål at implementere og forankre metoden HandiLeg – et socialt og pædagogisk redskab – i seks danske kommuner.
”HandiLeg er kendetegnet ved fællesskab, humor og af, at alle kan være med på trods af deres forskelligheder. Forløbene tilpasses den aktuelle gruppe og de rammer, man har til rådighed. Den store fleksibilitet, hvor metoden HandiLeg tilpasses brugerne, giver målgruppen et ejerskab over deres aktivitet – og en oplevelse af magt over eget liv i legen.”

Endvidere har vi flere faste traditioner, som vi gør meget ud af at bevare samt skabe fællesskab omkring. Årligt afholder vi fastelavnsfest med tøndeslagning, sommerfest med grillmad og udendørslege/konkurrencer, efterårsfest med DJ og dans, julefrokost med buffet og besøg af julemanden, julegudstjeneste, juleåbenthus for pårørende osv. Vi deltager også i flere større sociale arrangementer. Her kan nævnes den årlige Sødisbakkefestival, Skive Festival, Snapsting i Viborg og Fest-i-vand – en sansefestival. I de forbindelser arbejdes der af og til på tværs, hvor ansatte fra bostederne eller pårørende kan deltage.

Vi vægter et tæt samarbejde med pårørende, botilbud og bostøtte, for at skabe en så meningsfuld og sammenhængende hverdag for borgeren, som muligt.


Sidst opdateret: 14.08.2018