Asgård

I Asgård er vi pt. 15 borgere, 3 pædagoger og 1 pædagogstuderende (som både er i Asgård og Midgård). Basisgruppen er sammensat på tværs af alder, køn, udviklingsniveau, samt handicaps.

Hver dag starter med, at vi samles i gruppen og synger en morgensang, hvor alle gruppens borgere bliver nævnt ved navn og mødt med et lille klem. Dette for, at alle føler sig set og inkluderet i gruppen, samt skabe og styrke sociale relationer gennem kommunikation og nærvær. Derefter får vi formiddagskaffe og snakker om årstiderne, dato og begivenheder, samt italesætter dagens aktiviteter. Dette for at borgerne føler og får ejerskab for aktiviteten. Det er også her, der er plads og rum til en snak om hvad weekenden har stået på, eller andet borgerne har på hjerte.

Samværsdelen i Asgård er en stor del af hverdagen.

Vi der ikke er ude af huset den pågældende dag, bruger formiddagen på at lave fælles aktiviteter for at styrke sammenholdet i gruppen, styrke den enkelte borgers mulighed for at udtrykke sig/kommunikere i et fælles forum, og lære den enkelte at indgå i det sociale fællesskab. Vi spiller banko, hvor igennem vi lærer om og øver os i talforståelse, opmærksomheden omkring hinanden, samt glæden ved at få pladen fyldt på skift.

I gruppen har vi også wellness en gang ugentlig, hvor vi har fokus på hygiejne samt stimuli af de taktile sanser. Her lyttes til afslappende musik, mens der er mulighed for fodbad, hånd hoved- og skuldermassage, samt manicure. Vi har også et snoezelrum, hvor der med dæmpet lys og musik, er rig mulighed for at koble fra i kuglekassen, gyngen eller i reden.

Endvidere er der individuelle aktiviteter hvor bl.a. forskellige kreative processer, lytte til musik, højtlæsning, gå- og cykelture, kan nævnes.

Sidst opdateret: 14.08.2018