Midgård

I Midgård er vi pt. 16 borgere, 3 pædagoger og 1 pædagogstuderende (som både er i Midgård og Asgård). Basisgruppen er sammensat på tværs af alder, køn, udviklingsniveau, samt handicaps.

Vi der ikke er ude af huset den pågældende dag, starter med en tår formiddagskaffe for at komme stille og roligt ind i gruppen og her snakkes om borgernes ønsker af individuelle aktiviteter. Med afsæt i borgernes selv- og medbestemmelse, samt ønske bestræber vi os på, at følge borgernes eget initiativ.

I gruppen har vi et værksted, hvor vi producere fuglehuse, som vi både sælger på bestilling, og via en bod vi har stående her på Gimle. Borgerne er med gennem hele processen fra indkøb af træ, slibning, samt maling af husene.

Vi arbejder også med forskellige sorteringsopgaver indenfor metal og plast, hvor både finmotorikken og tålmodigheden bliver sat på spil.

Vi har ligeledes et stort malerværksted, hvor der både bliver malet efter egen interesse, inspiration fra kendte kunstnere på nettet, men også efter inspirationsture til fx Asger Jorn museet.

Derudover arbejdes der med andre projekter som fx bålmad, dyrkning af grøntsager, vævning, filtning, smykkefremstilling osv.

Sidst opdateret: 14.08.2018