Målgruppe og visitation til Gimle

Målgruppen er borgere over 18 år med varig nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne, som har behov for et aktivitets- og samværstilbud i dagtimerne.

Visitation til Aktivitetshuset Gimle foretages af Socialafdelingen. Kontakten går via egen sagsbehandler.

Efter en konkret vurdering vil sagsbehandleren sammen med borgeren udfylde visitationsskema, som sendes til Visitationsteamet. Visitationsteamet tager stilling til, om borgeren falder indenfor målgruppen i Aktivitetshuset Gimle. I givet fald visiteres borgeren til en eventuel ledig plads eller til venteliste.

Sidst opdateret: 14.08.2018